PowerPoint les; macro`s

Powerpoint les: PowerPoint  macro`s
Niveau: medium

In deze korte PowerPoint les bespreken we de toepassingen van macro`s,  daarnaast informatie over mogelijke beveiliging risico’s waar u mogelijk mee te maken krijgt.

Hoewel veel functies gelijk of vergelijkbaar zijn in andere versies gaan we binnen deze PowerPoint les uit van PowerPoint 2007

Wat is een macro

Indien men veel dezelfde taken keer op keer uitvoert is het handig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om macro`s te gebruiken, om niet steeds dezelfde vervelende en tijdrovende  handelingen  opnieuw en opnieuw uit te voeren

Een macro is eigenlijk een toegepaste opdracht of snelkoppeling welke een serie acties uitvoert, om een voorbeeld te noemen, er zijn bv. 45 PowerPoint presentaties welke allemaal een logo bevatten op de titel dia, nu is besloten om dit logo te vervangen voor een andere versie,  middels een macro is het mogelijk om al deze 45 in 1x te vervangen


Macro`s activeren

Om met macros te werken wordt er gebruik gemaakt van de developer / ontwikkelaars tab, indien deze niet zichtbaar is kan deze worden toegevoegd in een paar eenvoudige stappen.

  • Klik op de office knop in de linker bovenhoek , klik vervolgens op PowerPoint options / PowerPoint opties  welke aan de onderkant van het geopende scherm staat
  • Dit opende het PowerPoint options / PowerPoint opties scherm waar het mogelijk is om verschillende opties in te stellen, selecteer hier de popular/ populair categorie en selecteer hier de Show Developer tab in the Ribbon. / ontwikkelaars tab zichtbaar
  • Klik ok om de opties te sluiten, in de  developer / ontwikkelaars tab zal nu zichtbaar zijn inclusief de mogelijkheid om macro’s te gebruiken

Macro beveiligingsinstellingen

Als standaard PowerPoint is zo ingesteld dat deze geen macro`s toestaat, dit is om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan, te denken valt aan virussen of andere code welke bestanden of de computer kan beschadigen.

 

Dit is geen reden om deze functie niet te gebruiken maar het is wel geadviseerd om vreemde bestanden van niet vertrouwelijke bronnen voor gebruik te scannen met een virus scanner.

 

  • Om deze macro`s te activeren klik op de  Macro Security /macro beveiliging knop in de developer / ontwikkelaars tab
  • Dit opent het  trust center /voorkeuren voor beveiliging  , selecteer hier de macro instelling en vink de vakjes naast Enable all macros / macro`s toestaan and Trust access to the VBA project object model. Aan
  • Klik ok  om het scherm te sluiten

 

Mocht u zich zorgen maken m.b.t. virussen en u bekijkt met regelmaat presentaties van anderen  welke macro`s bevatten, dan is het mogelijk om deze macro`s te beperken middels  de functie Disable all macros except digitally signed macros / enkel digitaal gesigneerde macro`s toestaan. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe.

letop dat dit nog niet alle risico’s wegneemt, het is nog steeds aan bevolen om u bestanden op virussen te scannen. Maar deze optie geeft een extra controle mogelijkheid

Diverse voorbeelden van het gebruik van macro`s volgen in een volgende post.