Alle PowerPoint sneltoetsen

Een overzichtje van alle sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. De sneltoetsen voor PowerPoint  zijn van toepassing in de meeste versies; zoals PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 en PowerPoint 2010.

Algemeen
 • Nieuw bestand CTRL + N
 • Openen CTRL + O
 • Opslaan (Save) CTRL + S
 • Opslaan als F12
 • Printen CTRL + P
 • Afdrukvoorbeeld CTRL + F2
 • In-/uitzoomen CTRL + Muis
 • Help F1
Venster
 • Wisselen tussen geopende bestanden CTRL + TAB
 • Bestand sluiten (close Window) CTRL + W
 • PowerPoint sluiten ALT + F4
 • Venstergrootte (7) WIN + pijlen
 • Venstergrootte  ALT + SPATIE
 • Rasterlijnen weergeven / verbergen SHIFT + F9
 • Hulplijnen weergeven / verbergen ALT + F9
 • Dia’s en objecten: navigeren & selecteren
 • Volgende / vorige dia ⇨ / ⇦
 • Eerste / laatste dia HOME / END
 • Springen tussen objecten TAB / SHIFT + TAB
 • Meerdere objecten selecteren SHIFT + muis
 • Alle objecten selecteren Ctrl + A
 • Object deselecteren ESC
 • Cursor in tekst van geselecteerd tekstvak Typen / SPATIE
 • Alle tekst selecteren van geselecteerd tekstvak ENTER
 • Van titelvak naar hoofdtekstvak CTRL + ENTER
 • Focus uit tekst terug naar tekstvak ESC
 • Dia’s en objecten: bewerken
 • Object verschuiven ⇨ / ⇩
 • Object verschuiven (kleine stapjes) CTRL + ⇨ / ⇩
 • Horizontaal / verticaal verslepen SHIFT + slepen
 • Kopiëren (Copy) CTRL + C
 • Knippen CTRL + X
 • Plakken CTRL + V
 • Object Dupliceren CTRL + D
 • Slepend kopiëren CTRL + slepen
 • Opmaak van object kopiëren CTRL + SHIFT + C
 • Opmaak van object plakken CTRL + SHIFT + V
Formaat aanpassen vanuit midden
 • CTRL + hoekpunt slepen
 • Roteren in stappen van 15° SHIFT + roteren
 • Lijn verlengen in zelfde hoek SHIFT + hoekpunt slepen
 • Vormen / afbeeldingen Groeperen CTRL + SHIFT + G
 • Groepen ongedaan maken CTRL + SHIFT + H
 • Object verwijderen DELETE
 • Dia Dupliceren CTRL + SHIFT + DDia invoegen CTRL + M
Tekst: Navigeren & selecteren
 • Per teken / regel ⇨ / ⇩
 • Per woord / alinea CTRL + ⇨ / ⇩
 • Begin / einde zin HOME / END
 • Begin / einde tekstvlak CTRL + HOME / END
 • Selecteren Combineer met SHIFT
 • Alles selecteren Ctrl + A
 • Diverse fragmenten selecteren CTRL + selecteren met muis
 • Selectie ongedaan maken ⇨ / ⇩
 • Tabel: volgende / vorige cel TAB / SHIFT + TAB
 • Tabel: begin / einde rij ALT + HOME / END
Tekst: bewerken
 • Kopiëren (Copy) CTRL + C
 • Knippen CTRL + X
 • Plakken CTRL + V
 • Plakken speciaal (2007/2010) CTRL + ALT + V
 • Alinea verplaatsen naar beneden / boven ALT + SHIFT + ⇩ / ⇧
 • Zoeken (Find) CTRL + F
 • Laatste zoekactie herhalen SHIFT + F4
 • Ga naar CTRL + G
 • Vervangen CTRL + H
 • Ongedaan maken CTRL + Z
 • Herhalen CTRL + Y
 • Teken verwijderen DELETE / BACKSPACE
 • Woord verwijderen CTRL + DELETE / BACKSPACE
 • Hyperlink invoegen CTRL + K
 • Spellingscontrole F7
Tekst: Lettertype opmaak
 • Vet (Bold) Ctrl + B
 • Cursief (Italic) CTRL + I
 • Onderstreept (Underline) CTRL + U
 • Letters groter CTRL + ]
 • Letters kleiner CTRL + [
 • Letters groter (vaste stappen) CTRL + SHIFT + >
 • Letters kleiner (vaste stappen) CTRL + SHIFT + <
 • Hoofdletter opties SHIFT + F3
 • Superscript CTRL + SHIFT + +
 • Subscript CTRL + =
 • Dialoogvenster Lettertype CTRL + T
 • Opmaak kopiëren CTRL + SHIFT + C
 • Opmaak plakken CTRL + SHIFT + V
 • Tekstopmaak verwijderen CTRL + SPATIE
Tekst: Alinea opmaak
 • Regel invoegen (bijv. in opsomming) SHIFT + ENTER
 • Alinea invoegen ENTER
 • Links uitlijnen CTRL + L
 • Centreren CTRL + E
 • Rechts uitlijnen CTRL + R
 • Uitvullen CTRL + J
 • Alineaniveau hoger / lager ALT + SHIFT + ⇨ / ⇦
Tekst: Speciale tekens (Nederlandstalige versie)
 • é (á, ó, etc.) ‘ , E
 • è (à, ò, etc.)  ` , E
 • ë (ï, ö, etc.) SHIFT + ” , E
 • ê (î, ô, etc.) SHIFT + ^ , E
 • ñ (õ, ã, etc.) SHIFT + ~ , N
 • ç ‘ , C
 • ß CTRL + ALT + S
 • € CTRL + ALT + 5
 • £ CTRL + ALT + SHIFT + 4 ($)
 • ® (R)
 • © (C)
Deelvensters en taakvensters
 • Springen tussen deelvensters F6 / SHIFT + F6
 • Wisselen tussen tabblad Dia en Overzicht CTRL + SHIFT + TAB
 • Items (bijv. dia’s) selecteren ⇩ / ⇧
 • Aangrenzende opties selecteren SHIFT + ⇩ / ⇧
 • Alles selecteren CTRL + A
 • Selectie verwijderen DELETE
 • Bedieningselementen (o.a. knoppen) selecteren TAB / SHIFT + TAB
 • Taakvenster sluiten (taakvenster menu) CTRL + SPATIE
Deelvenster Overzicht
 • Overzicht: alineaniveau verhogen / verlagen ALT + SHIFT + ⇨ / ⇦
 • Overzicht: alinea omhoog / omlaag verplaatsen ALT + SHIFT + ⇩ / ⇧
 • Overzicht: alleen Kop 1 weergeven ALT + SHIFT + 1
 • Overzicht: overzicht uitvouwen ALT + SHIFT + +
 • Overzicht: overzicht invouwen ALT + SHIFT+ –
Diavoorstelling
 • Diavoorstelling starten F5
 • Diavoorstelling starten vanaf huidige dia SHIFT + F5
 • Volgende / vorige dia ⇨ / ⇦
 • Eerste / Laatste dia HOME / END
 • Ga naar dia Type dianummer, ENTER
 • Dialoogvenster Alle dia’s CTRL + S
 • Zwart scherm .
 • Wit scherm ,
 • Automatische presentatie pauzeren S
 • Aanwijzer activeren (Pointer) CTRL + P
 • Cursor activeren (Arrow) CTRL + A
 • Cursor verbergen (Hide) CTRL + H
 • Cursor na 15 sec. verbergen CTRL + U
 • Markeringen verbergen / tonen CTRL + M
 • Gum aanzetten (Erase) CTRL + E
 • Markeringen wissen (Erase) E
 • Naar volgende dia als deze verborgen is B
 • Hyperlinks selecteren TAB / SHIFT + TAB
 • Hyperlink uitvoeren ENTER
Snelmenu openen
 • Lijst met sneltoetsen weergeven F1
 • Diavoorstelling beëindigen ESC
Menu’s
 • Menubalk / lint ALT
Snelmenu
 •  Toets / Shift + F10
 • Systeemmenu (i.v.m. venstergrootte) ALT + SPATIE
 • Taakvenstermenu (als actief) CTRL + SPATIE
 • Menukeuze selecteren Pijltjes / Onderstreepte letter
 • Menu’s sluiten ESC
 • Lint tonen/verbergen (2007/2010) CTRL + F1
 • Werkbalken activeren vanuit menubalk (2003) CTRL + TAB
Dialoogvensters
 • Tabblad selecteren (1) CTRL + TAB
 • Tabblad selecteren (2) CTRL + PAGE DOWN / UP
 • Velden selecteren TAB / SHIFT + TAB
 • Velden direct selecteren ALT + Onderstreepte letter
 • Selecteren in keuzelijst ⇩ / Eerste letter
 • Lijstopties tonen ALT + ⇩
 • Selectievakje aan / uit SPATIE
 • Keuzerondje selecteren Pijltjes
 • OK ENTER
 • Annuleren ESC
Venster Openen, Opslaan, Invoegen
 • Velden activeren TAB / SHIFT + TAB
 • Bestanden selecteren Eerste letter(s) / Pijltjes
 • Aangrenzende bestanden selecteren SHIFT + Pijltjes
 • Tot laatste / eerste bestand selecteren SHIFT + END / HOME
 • Diverse bestanden selecteren CTRL + Pijltjes, selecteer met SPATIE
 • Alles selecteren CTRL + A
 • Map omhoog Backspace
 • Nieuwe map (7) CTRL + SHIFT + N
 • Naam wijzigen F2
 • EigenschappenALT + ENTER
 • Bestand verwijderenDELETE
 • Definitief verwijderenSHIFT + DELETE
 • Icoon weergave wijzigen (7 / VISTA)CTRL + Muiswiel
 • Openen, Opslaan of InvoegenENTER
 • Annuleren  ESC